Gå direkt till sidans innehåll

Järfälla kommuns anslagstavla

Här på Järfälla kommuns anslags­tavla hittar du tillkänna­givanden om kommun­fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och flyttade fordon.

Om den digitala anslagstavlan

Från och med den 1 januari 2018 använder kommunen denna digitala anslags­tavla istället för den fysiska anslags­tavlan i kommun­husets entré. Detta enligt den nya kommunal­lagen som trädde i kraft vid års­skiftet 2017/2018.

Tillkännagivanden om justerade protokoll anslås senast två dagar efter att protokollet justerats och sitter upp i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Hur överklagar man?

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som över­klagandet grundas på. Över­klagandet ska ges in till förvaltningsrätten och ska ha kommit in till förvaltnings­rätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för upphävande av besluten

Vid prövningen av över­klagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före över­klagande­tidens utgång. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Senast uppdaterad: 2020-02-10

Upp