Gå direkt till sidans innehåll

Förpack­ningar och tidningar

Lokaltidning, magasin, konservburkar, ketchupflaska i plast, äggkartong, tacoskalsförpackning, glasburk med separat metallock

Du lämnar dina förpackningar och tidningar på Förpacknings- och tidnings­insamlingens återvinnings­­stationer som finns uppställda runt om i kommunen. Företag ordnar sin egen hämtning. Det går också bra för alla att lämna på Görvälns återvinningscentral.

Anmäl behov av städning eller tömning av en återvinningsstation till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Vad sorteras som förpackningar och tidningar?

Förpackningar av metall, glas, plast och papper sorteras som förpackningar. Tidnings­papper, reklamblad och skriv-/ritpapper med mera lämnas som tidningar.

Förpackningar ska vara tomma och fria från mat­rester. De behöver inte vara rengjorda.

Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas sorterar man efter det material som förpackningen till största delen består av.

Sorteringsguide 

Filmer om återvinning av förpackningar och tidningar

Boende i villa, radhus eller parhus

Lämna på återvinnings­station

På återvinningsstationen kan du lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. De är placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, bensinstationer och i bostads­områden.

Hitta närmaste återvinningsstation

Lämna till föreningen

Om du bor i en sam­fällighet/förening kan du ha en gemensam insamling av förpackningar och tidningar. Kontakta föreningen/sam­fälligheten för information.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Förpackningar och tidningar kan också lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Boende i lägenhet

Lämna på återvinnings­station

På återvinningsstationen kan du lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. De är placerade på allmänna platser, vanligtvis vid butiker, bensinstationer och i bostadsområden.

Hitta närmaste återvinningsstation

Lämna till fastighets­ägaren

Din fastighetsägare är ansvarig att ordna så att du kan sortera dina förpack­ningar och tidningar. Ta därför kontakt med fastighets­ägaren för mer information om hanteringen av förpackningar och tidningar i ditt bostads­område.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Dina förpackningar och tidningar kan lämnas på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Fastig­hets­ägare lägenhetshus

Som fastighetsägare har du skyldighet att säkerställa att allt avfall kan sorteras. Om alla boende i din fastighet källsorterar sina använda förpackningar och tidningar och lämnar dem för åter­vinning minskar också den totala volymen av ert hushålls­avfall.

Du väljer vilken entreprenör du vill anlita för din fastighets­nära insamling av förpackningar och tidningar. De får en ersättning av FTI för de material som hämtas, vilket innebär att det pris du betalar är subventionerat av svenska producenter.

Läs mer och anslut dig som fastighetsägare

Företag/verk­samhet

Återvinningsstationerna är bara till för hushållen. Företag får inte använda dem. Du kan använda en lokal åter­vinnings­entreprenör för att ordna med egen hämtning.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Företag får lämna max 1 m³ förpackningar av varje materialtyp vid ett tillfälle kostnadsfritt på Görvälns återvinningscentral.

Lämna på Görvälns återvinningscentral

Hitta fler platser där företag kan lämna förpackningar

Förpacknings - och tidnings­insam­lingen - FTI

FTI ansvarar för insamling och återvinning av för­packningar och tidningar på uppdrag av de företag som sprider dem i Sverige. Deras verksamhet finansieras av dessa företag och drivs helt utan vinstsyfte. FTI:s mål är att erbjuda dig ett tydligt och enkelt återvinningssystem med bästa service och högsta miljönytta, som så lite som möjligt påverkar priset på de varor och tidningar du köper.

Mer om FTI

Senast uppdaterad: 2018-10-09

Upp