Gå direkt till sidans innehåll

Sotning

Järfälla kommun har avtal med Attunda Sot och Vent AB, som är den sotningsentreprenör som utför den lagstadgade rengöring och kontrollen som ska ske av eldstäder. Både rengöringen och kontrollen är reglerade vad gäller tidsintervall mellan varje tillfälle och vilket pris som gäller för arbetet.

Frågor om sotning och sotningstaxor

Har du frågor och funderingar om den lagstadgade sotningen, aktuell sotnings­taxa och brand­skydds­kontroll, synpunkter på hur tjänsten har utförts eller reklamationer kan du läsa mer på brandkåren Attundas webbplats.

Brandkåren Attundas förbundsdirektion fastställer taxor för sotning och brandskyddskontroll samt tidsfrister för sotning och följer direktiven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Brandkåren Attundas webbplats

Attunda Sot och Vent AB

08-594 420 55
Maskingatan 9
195 60 Arlandastad

Webbplats: www.attunda.com
E-post: info@attunda.com

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Upp