Gå direkt till sidans innehåll

Berg­värme

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till kommunen. Här finns anvisningar för att anmäla bergvärme, som är vanligast. Anvisningarna gäller för små anläggningar, i första hand för enbostadshus.

Tunnelbanan kan innebära förlängd handläggningstid

Tunnelbanans utbyggnad, sträckan Akalla - Barkarby station, kan påverka befintliga och nya berg­värme­anläggningar i områden nära tunnelbanesträckan. Påverkan beror på en förväntad grund­vatten­sänkning som i sin tur bidrar till en försämrad värme­utvinning från anläggningen.

Anmälningar om nya berg­värme­anläggningar inom ­området förväntas ha en längre hand­läggnings­tid än andra då vi måste skicka en remiss till SLL. För mer information om vad detta innebär för dig som bor inom influens­området och planerar att ansöka om en berg­värme­anläggning kontakta Järfälla kommuns service­center.

Kontakta servicecenter

Områden som kan påverkasPDF

Vilken anläggning passar dig?

Värmepumpar som använder kollektor för att utvinna värme ur mark (ytjordvärme), ytvatten, berg (bergvärme) eller grundvatten måste anmälas i förväg. Vanligast är bergvärme. Värmepumpar som utvinner värme ur luften (luftvärme­pumpar) kräver inte anmälan.

Innan du installerar värme­pump bör du ta reda på mer om vilken typ av anläggning som passar dig och ditt hus. Om du behöver hjälp kan du kontakta Energi­råd­givningen som ger kostnadsfri och oberoende information.

Kontakta Energirådgivningen

Sök installatörer hos svenska kyl- och värmepumpföreningen

Information om berg­värme­pumpar - vad gäller?

Borrhålet för bergvärme kallas energibrunn. Innan man borrar en energibrunn måste man göra en skriftlig anmälan till den kommunala miljömyndigheten, som i Järfälla är miljö- och bygg­lovs­nämnden. Du kan också använda e-tjänsten Anmälan om installation av bergvärmepump.  

Samlad information om att installera bergvärmepumpPDF

Övrig information

Svenska värmepump­föreningen

Sveriges geologiska undersökning

Naturvårdsverket

Senast uppdaterad: 2019-07-18

Upp