Gå direkt till sidans innehåll

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om är kul och spännande. Men det vi bygger finns kvar under lång tid och kan påverka både människa och miljö. Därför kan du behöva bygglov eller startbesked innan du sätter igång.

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor kommer vi att berätta allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt.

Nästa steg är att läsa mer om hur bygglovsprocessen går till. Du kan också gå direkt till Behöver jag bygglov? för att ta reda på vad som gäller för ditt projekt.

Vad ska du bygga?

Olika regler gäller för olika projekt. Vi hjälper dig från start till mål.

Nya regler för attefallshus

Från och med den 1 mars 2020 utökas den tillåtna byggnadsarean för attefallshus som är komplementbostadshus från 25,0 till 30,0 kvadratmeter. Övriga attefallshus, till exempel garage och förråd, kommer i fortsättningen att få vara högst 25,0 kvadratmeter. Kom ihåg att det alltid krävs ett startbesked innan du får börja bygga.

Nya riktlinjer för Barkarby-Skälby

Om du planerar att söka bygglov på en fastighet i Barkarby eller Skälby kan du påverkas av de nya riklinjerna, i vissa fall behöver en detaljplan tas fram innan bygglov kan ges.

Bakgrunden till framtagandet av riktlinjerna är att delar av tidigare avstyckningsplaner (främst avstyckningsplaner från 1927) har upphört att gälla.

Här hittar du mer information om de nya riktlinjerna.

Rådgivning

För närvarande har vi ingen rådgivning genom personligt besök men vi hjälper dig såklart med dina frågor ändå.

Kontakta oss

Första gången du ska söka bygglov?

I så fall föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film nedan "Introduktion till bygglov".

Senast uppdaterad: 2020-04-17

Upp