Gå direkt till sidans innehåll

Riktlinjer för byggprojekt

Här samlar vi de riktlinjer och kravspecifikationer som gäller för kommunens egna byggprojekt.

Kravspecifikationer

Kravspecifikationer anger de krav som ställs av Järfälla kommun för respektive område. Kraven måste alltid följas och det är inte tillåtet att göra avsteg från dem.

BeteckningarPDF

HandlingarPDF

MiljöPDF

Märkning och skyltning

Utgåva 1 - giltig från 2016-09-05 till 2018-10-14PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Riktlinjer

Riktlinjer anger vad som skall uppnås och hur det skall uppnås, det vill säga generella ramar inom ett visst område. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som skall ange ramarna för handlingsutrymmet i en viss fråga men både uppmuntrar till och lämnar utrymme för egna lösningsförslag.

Apparatskåp

Utgåva 1 - giltig från 2016-09-05 till 2018-10-14PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Belysning

Utgåva 1 - giltig från 2016-06-30 till 2016-09-04PDF

Utgåva 2 - giltig från 2016-09-05 tills vidarePDF

Brandlarm

Utgåva 3 - giltig från 2018-06-04 till 2018-10-14PDF

Utgåva 4 - giltig från 2018-10-05 tills vidarePDF

Bygg

Utgåva 1 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Byggnadsautomation

Utgåva 1 - giltig från 2016-09-05 till 2018-03-11PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-03-12 till 2018-10-14PDF

Utgåva 3 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Datanätverk

Utgåva 1 - giltig från 2016-04-09 till 2018-10-14PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

El och tele

Utgåva 1 - giltig från 2016-09-05 till 2018-10-14PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Energi

Utgåva 1 - giltig från 2016-09-05 till 2018-10-014PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Hiss

Utgåva 1 - giltig från 2016-09-05 till 2018-10-14PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Hygienrum

Utgåva 1 - giltig från 2017-05-29 till 2018-10-14PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Inbrottslarm

Utgåva 2 - giltig från 2017-02-20 till 2018-06-03PDF

Utgåva 3 - giltig från 2018-06-04 tills vidarePDF

Konstgräs

Utgåva 1 - giltig från 2018-12-13 tills vidarePDF

Köldmedia

Utgåva 2 - giltig från 2017-02-13 till 2018-10-14PDF

Utgåva 3 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Luftbehandling

Utgåva 1 - giltig från 2016-09-05 tills vidarePDF

Lås och dörrbeslag

Utgåva 1 - giltig från 2017-03-08 till 2018-06-03PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-06-04 tills vidarePDF

Passagesystem

Utgåva 2 - giltig från 2017-02-20 till 2018-06-03PDF

Utgåva 3 - giltig från 2018-06-04 tills vidarePDF

Rörsystem

Utgåva 1 - giltig från 2016-09-05 till 2018-10-14PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Åskskydd

Utgåva 1 - giltig från 2016-09-05 till 2018-10-14PDF

Utgåva 2 - giltig från 2018-10-15 tills vidarePDF

Senast uppdaterad: 2019-03-13

Upp