Gå direkt till sidans innehåll

Utveck­lings­prog­ram för Jakobs­bergs centrala delar

Ett utvecklings­program har tagits fram för Jakobsbergs centrala delar. Utvecklings­pro­grammet syftar till att ge en samlad bild av tidigare utredningar, pågående planering och utbyggnad samt visa en riktning fra­måt för fortsatt de­talj­planering och utveckling av Jakobs­bergs centrala delar.

Programmet är godkänt av kommunstyrelsen 2016-04-11.

Upplysningar om programmet lämnas av: Peter Andersson, telefon: 08-580 286 18, e-post: peter.andersson@jarfalla.se
Emelie Grind, telefon: 08-580 283 93, e-post: emelie.grind@jarfalla.se

 

Programhandling

Upp