Gå direkt till sidans innehåll

Vattnet­ i Järfälla

Dricks­vatten från Mälaren

Norrvattens vattenverk vid Görväln producerar dricks­vatten till Järfälla och flera andra kommuner. Vattnet tas från Mälaren och renas i flera steg. Prover tas på vattnet för att kontrollera att vattnet håller en god kvalitet.

Vattnet leds därefter via ledningar i marken ut till alla användare. Ur vatten­kranarna kommer sedan rent och gott vatten. Regel­bunden prov­tagning säkerställer god kvalitet hela vägen fram till konsumenten.

Här kan du läsa mer om dricks­vattnet i Järfälla

Spillvatten leds bort och renas

När dricks­vattnet har använts rinner det ut i avloppet och kallas då för spillvatten. Spill­vattnet leds via lednings­nät och pump­stationer till ett avlopps­reningsverk där vattnet renas innan det släpps ut i Östersjön. Prover tas för att kontrollera att renings­kraven uppfylls.

Var noga med att inte spola ner skräp och annat som kan orsaka stopp eller förorena vår miljö!

Här kan du läsa mer om spill­vatten

Regnvatten om­händer­tas

Regn och smältvatten rinner normalt ner i marken och bildar grund­vatten. I en stad med hård­gjorda ytor leds istället vattnet oftast bort i ledningar och diken. Detta vatten kallas för dagvatten. Dagvatten innehåller ofta oljor och andra föroreningar som inte är bra för vår miljö. I dag byggs därför bland annat sedimentations­dammar för att rena dagvattnet.

Här kan du läsa mer om dagvatten­hanteringen i Järfälla

Enskild vatten­försörjning

Boende utanför tätbebyggt område måste i vissa fall ordna vattenförsörjningen själv, vanligtvis genom att anlägga en brunn och en mindre avlopps­anläggning. Den som har enskild brunn eller avlopps­anläggning är själv ansvarig för kontroll av vatten­kvalitet samt för att lagar och tillstånds­krav är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om vatten från egen brunn

Här kan du läsa mer om eget avlopp

Anslutning till vatten- och avlopps­anläggning (servis­anmälan)

Ladda ner blankett för begäran om anslutning till vatten- och avlopps­­anläggning (servisanmälan)PDF

Båtliv i Järfälla

Fakta och tips för ett miljövänligt båtliv

Senast uppdaterad: 2019-05-21

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp