Gå direkt till sidans innehåll

För­säk­ringar

Alla barn och ung­domar i förskola, pedagogisk omsorg, fritids­hem, fritids­klubb och skola i Järfälla är försäkrade genom en kollektiv försäkring.

Försäkringen gäller kommunala förskolor och fri­stående förskolor som god­känts av kommunen samt kommunala skolor och fristående skolor som godkänts av Skol­inspek­tionen. Försäkringen gäller även Järfällabarn som går i skolor utanför kommunen.

Mer information finns i försäkringsbrevetPDF

Observera att kommunens försäkring gäller för olycks­fall. Det kan vara bra att se över ditt barns försäkrings­skydd vad gäller sjukdom.

Skadeanmälan

Vid skada: Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkrings­kassan. Spara alla kvitton. Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.

Skadeanmälan görs direkt online på SRFs hemsida: www.srfab.net

Ersättning för rese­kostnader

Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska skaderegleringsbolaget kontaktas för belräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från skaderegleringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Kontakta SRF

Stockholmsregionens försäkring AB
Box 162 50
103 24 Stockholm
e-post: skador@srfab.net
telefon: 08-412 97 40

Skador som skett innan 1 juli 2016

Anmäls till Sverigeskador AB. De hanterar även pågående anmälningar som gjorts. Deras kontakt­uppgifter är:
Sverigeskador AB
Box 2080, 372 02 Kallinge
e-post srf@sverigeskador.se
telefon: 0457-256 00

Senast uppdaterad: 2020-08-17

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp