Gå direkt till sidans innehåll

Matsedlar

Matsedlarna planeras enligt rikt­linjer som Livsmedels­verket ger i "Bra måltider i för­skolan" och "Bra måltider i skolan". Matsedlarna tas fram termins­vis och i planerings­arbetet får såväl barn och elever som måltids­personal lämna syn­punkter.

Matsedlarna kostnads- och närings­värde­beräknas. Att maten ska vara närings­riktig är självklart, men minst lika viktigt är att maten serveras och dukas fram på ett trevligt sätt.

I förskolan serveras barnen 65-75 procent av sitt dagliga behov av energi och näring. Skol­lunchen täcker 25-35 procent av det dagliga behovet.

Senast uppdaterad: 2020-08-17

Upp