Gå direkt till sidans innehåll

Ersättning för Järfällaelev som går lovskola i annan kommun

Huvudman är skyldig att erbjuda lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt program på gymnasiet. För att få ersättning för en Järfällaelev som går obligatorisk lov­skola i annan kommun måste en särskild ansökan göras via blankett.

Obligatorisk lovskola

Lovskolan ska uppgå till minst 50 timmar och anordnas i juni det år som eleven avslutar årskurs 8 eller 9.
Om syftet med lovskolan uppnås på kortare tid än 50 timmar får under­visningen avbrytas och ersättning ges för utförda timmar. Har eleven deltagit i frivillig lovskola tidigare under läsåret kan skolan räkna av tid från den obligatoriska lovskolan i juni.

Tilläggsbelopp obligatorisk lovskola

Tiläggsbelopp utgår med 37,50 kronor/timme och elev (max 50 timmar per elev).

Ersättning för Järfällaelev i annan kommun

För att få ersättning för en Järfällaelev som går obligatorisk lovskola i annan kommun måste en särskild ansökan göras till Järfälla kommun.

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp för Järfällaelev som går obligatorisk lovskola i annan kommunPDF

Senast uppdaterad: 2020-06-17

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp