Gå direkt till sidans innehåll

Förskole­klass

När man är sex år börjar man i förskoleklass, som är ett år mellan förskola och skola och obligatorisk för alla barn. Förskoleklass om­fattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.

Förskoleklassen följer skolans läsår och är avgiftsfri. Den förenar förskolans och grundskolans metoder och pedagogiska traditioner. Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan.

Skolstart

Hösten innan det år som ditt barn ska börja i förskoleklass får du som förälder information om hur man lämnar önskemål om skola. I januari har skolorna informationsmöten. I mars lämnas besked om vilken skola eleven får plats i.

Tidigare start

Det finns möjlighet ansöka om att ditt barn ska få börja i förskoleklass redan som 5-åring. Avsikten med den tidigare starten i förskoleklassen är att barnet ska börja skolan ett år tidigare.

Ansök om plats i förskoleklass för 5-åring (blankett)PDF

Önskemål om skolplats

Som förälder anmäler du vilken skola du önskar att barnet ska gå i. I mån av plats kan eleverna gå var som helst i eller utanför kommunen, förutsatt att kommunens skolpeng tas emot i andra kommuner. Alla ska kunna gå i en skola nära hemmet. Det finns skolor för alla årskurser i alla kommundelar.

Läs mer om skolval

Skolpeng

Järfälla har ett pengsystem för skolan. Det betyder att ett belopp, en peng, följer barnet till skolan. Pengen gäller både kommunala och fristående skolor. Om du vill att ditt barn ska gå i en annan kommun och barnet tas emot där följer pengen med till den kommunen.

Senast uppdaterad: 2019-12-11

Upp