Gå direkt till sidans innehåll

Gymnas­ie­skola

Järfälla har ett brett utbud av gymnasie­utbildningar. Här finns en kommunal och en fristående gymnasie­skola. I Järfälla kan du som är elev fritt välja gymnasie­utbildning, det betyder att du också kan söka till någon annan kom­muns gymnasie­skola eller fristående gymnasie­skola.

Gymnasie­skolor i Järfälla

Följande gymnasie­skolor och program finns i Järfälla:

Järfälla gymnasium (kommunal gymnasieskola)

 • Bygg- och anläggnings­programmet, inriktning husbyggnad.
 • El- och energi­programmet, inrikt­ningarna dator- och kommunikations­teknik samt elteknik.
 • VVS- och fastighets­programmet, inriktning VVS.
 • Estetiska programmet, inriktning bild och form­givning - spetsutbildning illustration och grafisk formgivning (riks­rekryterande).
 • Ekonomi­programmet, inriktning ekonomi.
 • Naturvetenskaps­program­met, inriktning­arna natur­vetenskap samt natur­vetenskap och samhälle.
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning­arna beteende­vetenskap och samhälls­vetenskap.
 • Teknikprogrammet, inriktningarna design och produktions­utveckling samt infor­mations- och medie­teknik.
 • Introduktions­program­met: programinriktat val, språk­introduktion, yrkes­introduktion och individuellt alternativ

Didaktus skolor i Jakobsberg (fristående gymnasieskola)

 • Barn- och fritids­programmet, inriktning pedagogiskt arbete.
 • Naturvetenskaps­programmet, inriktning natur­vetenskap.
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning samhälls­vetenskap.
 • Vård- och omsorgs­programmet.
 • Programinriktat individ­uellt val mot Barn- och fritids­programmet.
 • Programinriktat individ­uellt val mot Vård- och omsorgs­programmet.
 • Yrkesintroduktion, mot Barn- och fritids­programmet.
 • Yrkesintroduktion, mot Vård- och omsorgs­programmet.

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Upp