Gå direkt till sidans innehåll

Konst

Järfälla kommun köper regelbundet in konst till sina verk­samheter och till offentliga miljöer utomhus och inom­hus. Det finns en konsthall och en skulpturpark i kommunen.

Hitta konst och ut­ställningar

Jakobsbergs konsthall

Adress: Jakobsbergs bibliotek, Jakobsbergs centrum, Väpnar­stråket. Konsthallens öppettider följer bibliotekets öppettider.

Läs mer om Jakobsbergs konsthall

Görvälns skulptur­park

Adress: Görvälnsvägen i Järfälla. Skulpturparken ligger i anslutning till Görvälns slott. Skulptur­parken är öppen dygnet runt, året om.

Läs mer om Görvälns skulptur­park

Konstkarta Järfälla

I Järfälla finns 1%-regeln

Den innebär att om en kommunal byggnad har byggts om eller renoverats för 5 miljoner kronor eller mer, så ska 1 % av kostnaden gå till konstnärlig utsmyckning.

Så fungerar arbetet med 1 %-regeln

I samarbete mellan Järfälla Kultur och den berörda verk­samheten i byggnaden bildas en arbetsgrupp. Den får en uppgift att välja ut en konst­när med uppdrag att utföra en konstnärlig utsmyckning som är passande för miljön, personal samt barn och elever eller andra som ska vistas i lokalen.

Konstpolicy

Konst­utställningar i Järfälla regleras i en policy som antogs av Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 2019. Nedan visas ett utdrag ur utställnings­policyn: Konst­verksamheten ska präglas av mångsidighet och variation. Publiken ska möta olika temp­erament och konstarter, olika tekniker och uttryck. Såväl det etablerade som det nya och oväntade ska förekomma. Verksamheten väjer inte för det utmanande, men vill ock­så visa upp det traditionella.

Läs hela konstpolicynPDF

Institution och publik

Verksamheten ska ses som en konstbildnings­institution som också vänder sig till en ovan konstpublik.

Kvalitet

Kvalitetskravet ska ställas högt och varje utställning ses som ett inlägg i en diskussion om kvalitets­begreppet. Amatör­konsten måste bedömas utifrån sina egna förut­sättningar, men också här bör kvalitets­kraven finnas.

Lokal prägel

Järfälla kommun har ett särskilt ansvar för att främja utvecklingen av konstlivet i kommunen genom att stödja lokala konstnärer, föreningar, studie­förbund, förskola och skola i deras ambitioner inom området.

Senast uppdaterad: 2020-02-24

Upp