Gå direkt till sidans innehåll

Belysning

Kommunen ansvarar för skötsel av den offentliga belys­ningen i Järfälla. Totalt är det cirka 12 000 ljuspunkter.

Varför lyser gatu­belysningen under dagtid?

Gatubelysningen i kommunen ses över två gånger per år. När kontroll eller åtgärder pågår kan belysningen vara tänd under dagtid. Anmälda fel repareras av kommunens entreprenör. 

Så prioriteras lagnings­arbetet av trasig gatu­belysning

I normala fall gäller nedanstående, om inte arbetet handlar om ett kabelfel eller ett större fel där man till exempel behöver gräva eller beställa reservdelar.

  • Fel som utgör fara för liv och egendom samt släckta ljuspunkter inom ett större område åtgärdas så fort som möjligt.
  • Övriga fel till exempel fler än tre släckta ljus­punkter i rad eller mörk vägkorsning, åt­gärdas normalt inom tre arbets­dagar efter fel­anmälan.
  • Enstaka ljuspunkter åtgärdas normalt inom en månad efter felanmälan.

Järfälla belysningsprogramPDF

Senast uppdaterad: 2017-12-14

Upp