Gå direkt till sidans innehåll

Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. En fri sikt i till ex­empel korsningar ger en säkrare trafikmiljö. Några enkla åtgärder kan rädda liv, se här nedan vad du kan göra och vad som gäller.

Låt det gärna växa och grön­ska, men inte på trottoaren. Enligt plan- och bygglagen, har du som fastighetsägare vissa skyldigheter att hålla efter växtlighet som hänger ut på trottoaren.

Tomt vid gång- och cykelväg

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Höjd på växter

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel, 2,5 meter åt vardera håll.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel, 2,5 meter åt vardera håll.

Växter som sträcker sig ut över gata eller gångbana

Nr 3- Höjd på växtlighet

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanter och gående.

Hörntomt

Du som har hörntomt har ett särskilt ansvar för att dina buskar och träd inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter. Om din tomt ligger intill en gång- och cykel­väg eller gata, ska du se till att dina växter och staket inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Garageutfart

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel, 2,5 meter åt vardera håll.

Tomt intill gata

Kvistar och grenar får inte sticka ut på gångbanan. Det utrymme som behövs för att passera utanför din fastighet räknas som gångbana, även om det inte är en upphöjd trottoar. Alla som går ska kunna ta sig fram utan pro­blem och gångbanan bör hållas ren och snygg. Skyltar och belysning skall hållas fria från skymmande växtlighet.

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanter och gående. Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana - minst 2,5 meter
  • Över cykelväg - minst 2,5 meter
  • Över körbana - minst 4,6 meter

Rätt avstånd innanför tomt­gräns för din plant­ering

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Upp