Gå direkt till sidans innehåll

Livet och arbetet

Som medarbetare i kom­munen är du viktig. Oavsett var du arbetar har din insats stor betydelse för vårt gemensamma uppdrag: att ge Järfällas invånare bästa möjliga service och omsorg och att föra Järfälla framåt.

Vi ska känna stolthet över vår arbetsinsats och arbetsplats. Med ett gemen­samt engagemang och ansvar bidrar vi alla till att göra Järfälla kommun till en framgångsrik organisation och en attraktiv arbetsplats. En förutsättning för framgång och goda resultat är att vi har tydliga mål och att vi vet vad som förväntas av oss.

Kombinera jobb med ett aktivt liv

I Järfälla tänker vi att det ska gå utmärkt att kombinera ett aktivt liv med arbete. Om verksamheten tillåter försöker vi förlägga våra möten mellan klockan 09:00-15:00 på dagarna exempelvis för att medarbetare kanske behöver träna, har barn som ska hämtas/lämnas eller har husdjur som behöver omtanke. Våra liv ser olika ut och alla ska ha möjlighet att kunna lyckas med kombinationen arbete och privatliv.

I många yrkesgrupper har vi flextid för att möjliggöra att kunna arbeta mer när man behöver men också kunna arbeta mindre när det passar.

Senast uppdaterad: 2018-12-21

Upp