Gå direkt till sidans innehåll

Kompe­tens­nämnden

Kompetensnämnden ansvarar för gymnasie­utbildning (inkluderat gymnasie­särskolan), vuxen­utbildning (inklu­derat särvux, komvux och SFI) samt arbets­marknads­insatser, i egenskap av arbets­löshets­nämnd.

Sammanträdes­datum

3 mars
21 april - Obs! Inställt
26 maj - Obs! Inte offentligt i nuvarande situation.
22 september
1 december

Kontakt

Kompetensnämndens myndighetsbrevlåda når du via e-postadressen kompetensnamnden@jarfalla.se.

Senast uppdaterad: 2019-09-09

Upp