Gå direkt till sidans innehåll

Val­nämnden

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet med uppgift att organisera genom­förandet av allmänna val till riksdag, landstings­full­mäktige, kommun­fullmäktige och Europa­parlamentet samt lokala, regionala eller riks­omfattande folk­omröstningar.

Sammanträdes­datum

Inga sammanträden är planerade under 2020.

Valnämnden ansvarar för

  • Rekrytering och ut­bildning av röst­mottagare
  • Att det finns röstnings­lokaler och vallokaler
  • Genomförandet av för­tids­röstningen inom kommunen
  • Genom­förandet av röst­mottagningen på val­dagen inom kommunen
  • Den preliminära röst­räkningen, dels på val­kvällen och dels på ons­dagen i veckan efter valdagen

Valnämnden är liksom kommun­styrelsen och över­förmyndare obligatoriska i en kommun.

Upp