Gå direkt till sidans innehåll

Energi- och kli­mat­råd­givning

Järfälla kommun ingår i ett regionalt samarbete där energi­experter ger kost­nads­fri och opartisk energi- och klimat­råd­givning. Råd­givningen riktar sig till privatpersoner, organisationer och företag inom kommunen.

Energi- och klimatråd­givningen är ett samarbete mellan 26 kommuner i Stockholms­regionen. Alla våra aktiviteter är kostnadsfria. Rådgivningen riktar sig till privat­personer, organi­sationer och företag inom kommunen.

Du kan bland annat få råd om hur du kan göra för att:

  • minska energianvändningen i din bostad eller lokal,
  • sänka dina energikostnader,
  • optimera ditt uppvärmnings- eller ventilationssystem,
  • minska din klimatpåverkan,
  • få en mer energieffektiv bostad genom bättre fönster, isolering, belysning med mera.

Energi- och klimatråd­giv­ningen är en opartisk service från din kommun. Verksam­heten finansieras av Energi­myndigheten och uppdraget är att hjälpa till med den nödvändiga energi­omställ­ningen av samhället.

Hitta din lokala energi- och klimatrådgivare

Kontakta energi- och klimat­rådgivningen

Senast uppdaterad: 2020-03-26

Upp