Gå direkt till sidans innehåll

Kontaktvägar för stöd mot våldsbejakande extremism

För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö - och för anhöriga

Socialtjänsten i din kommun

Du kan vända dig till socialtjänsten för råd, stöd och hjälp. Kontakta servicecenter på 08-580 285 00 och be att få kontakt med socialtjänsten.

Civilsamhällesaktörer på nationell nivå

Exit

Exit på Fryshuset är en verksamhet där du som aktiv i nationella rörelser kan få hjälp att lämna dessa. Även anhöriga kan få hjälp hos Exit.

Läs mer på Fryshuset webbplats.

Hjälpkällan

Hjälpkällan hjälper dig som lämnar en sluten rörelse och ger även stöd till anhöriga.

Läs mer på Hjälpkällans webbplats.

IKOS

IKOS hjälper personer som vill lämna våldsbejakande miljöer och även personer som funderar på att närma sig en våldsbejakande miljö samt anhöriga.
För kontakt och mer information ring 076-948 63 64.

Har du misstankar om brott?

Polisen

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.
Vid akuta ärenden: 112.

Läs mer på Polisens webbplats.

Senast uppdaterad: 2019-03-12

Upp