Gå direkt till sidans innehåll

Näringslivs­strategi

Järfällas näringslivsstrategi stöder kommunens mål om Järfälla som en trygg och attraktiv inflyttnings­kommun som kännetecknas av ekonomisk tillväxt, god väl­färd och hållbar utveckling. För att uppnå de målen krävs att lösningar för ett eko­nomiskt, socialt och miljö­mässigt hållbart samhälle skapas. I det arbetet har näringslivet en viktig roll att spela. För att Järfälla ska vara ett hållbart växande och dynamiskt samhälle med ett konkurrens­kraftigt näringsliv så måste kommunen och näringslivet sträva mot ett gemensamt mål. Järfällas näringslivs­strategi är en del i arbetet mot detta mål.

Järfällas näringslivs­strategi ska bidra till att kommunen blir mer näringslivs­främjande och att förståelsen för närings­livets betydelse ökar, vilket kräver att arbetssätt och attityder inom kommunen utvecklas.

Näringslivsstrategin är ett styrande dokument för kommunens nämnder och bolag, samt en avsiktsförklaring som vänder sig till företagare, fastighets­ägare, investerare och samarbets­partners.

Näringslivsstrategin fungerar som ett styrande dokument och ett strategiskt verktyg för kommunens näringslivs­arbete i syfte att bidra till mål­uppfyllelse av Järfällas näringslivs­politiska mål: ett bra företagsklimat och ett bra etableringsklimat. Genom att arbeta mot dessa mål skapas bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig i Järfälla. Detta leder till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

Här kan du läsa Järfälla kommuns näringslivsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 24 augusti 2020PDF

Senast uppdaterad: 2020-09-25

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp