Gå direkt till sidans innehåll

Järfälla kommuns miljö­diplom

Järfälla kommuns miljödiplom är ett verktyg som hjälper dig att organisera företagets miljö­arbete. När du miljö­diplomerar ditt före­tag ger det affärs­mässiga fördelar, organisatoriska vinster och minskad negativ miljö­påverkan.

Vinster och för­delar med miljö­diplom

Ett organiserat miljöarbete ger flera fördelar och miljö­diplomet är ett kvitto på ditt företags miljö­prestanda och en signal till dina kunder att du arbetar för en bättre miljö.

  • Minskad negativ miljö­påverkan - genom att minska användningen av farliga kemikalier, opti­mera avfalls­hanteringen, energi­användningen och transporterna bidrar ditt företag till en bättre miljö
  • Affärsmässiga fördelar - besparingar genom effektiv­iseringar och möjlighet att stärka konkurrens­kraften och varu­märket
  • Organisatoriska vinster - att arbeta enligt ett miljö­lednings­system leder ofta till tydligare rutiner och bättre kontroll

Järfälla kommun har arbetat med miljö­diplom under lång tid och har stor erfarenhet av miljö­rådgiving, miljö­lag­stiftning och förut­sättningar för små och medel­stora företag i Järfälla.

Senast uppdaterad: 2020-03-25

Upp