Gå direkt till sidans innehåll

Köld­media

Syntetiska köld­medier är miljöfarliga fluorerade växthus­gaser som kan finnas i din kyl, frys och luft­konditionerings- eller värme­pumps­anläggning för att transportera värme eller kyla.

Då köldmedia har en be­tydande klimat­påverkan om de släpps ut till luften måste du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedie­anläggning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar kan innehålla köldmedia som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att du ser över din anläggning så att köldmediet inte läcker ut i luften.

Läs vårt faktablad om köld­media så får du veta mer om och hur just du berörs av reglerna.

Senast uppdaterad: 2020-03-19

Upp