Gå direkt till sidans innehåll

Reklam­skyltar

För uppsättning av någon större reklam­skylt fodras bygglov. När bygglovet är god­känt skickar du en markupplåtelse­ansökan med en kopia av bygglovet till polisen. Vid upp­sättning av mindre reklam hänvisar vi till kommunens anslags­tavlor. Kommunen är re­striktiv med att ge tillstånd för reklam.

För godkännande av mark­upplåtelse tas hänsyn till trafiksäkerhet, allmän ord­ning och säkerhet. Kommunen lämnar yttrande och polisen ger tillstånd.

Använd anslags­tavlor

Använd kommunens anslagstavlor för mindre reklam.

Läs vidare på sidan för anslagstavlor

Senast uppdaterad: 2018-10-26

Upp