Gå direkt till sidans innehåll

Varu­skyltning och gatu­pratare

Om du vill använda platsen utanför din butik eller restaurang för varu­skyltning eller för att sätta ut mindre reklam­skylt måste du ha tillstånd från polisen om marken är offentlig plats.

Allmänna anvisningar skyltvaror och skyltarPDF

Järfälla kommuns skyltprogramPDF

Bedömning av lämplighet görs utifrån trafik­säkerhet, allmän ordning och tillgäng­lighet.

Polismyndigheten ger tillstånd som inkluderar kommunens yttrande och anvisningar.

Placering

  • En skylt med storleken cirka 1 x 1 meter placeras helt intill husfasad.
  • Varuskyltning utanför butik är 1 x 3 meter.

Kostnad

Markhyra debiteras från kommunen enligt en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige. För reklamskylt är avgiften 201 kr per skylt och månad. För varuskyltning är avgiften 159 kr per kvadratmeter och månad.

Mindre reklam

Vid uppsättning av mindre reklam hänvisar vi till kommunens anslagstavlor. Bygglov och polistillstånd behövs för reklamskyltar. Kommunen är restriktiv med att ge tillstånd för reklam.

Ej kommunal mark

Är det fastighets­mark/kvarters­mark gäller fastighets­ägarens tillstånd.  

Senast uppdaterad: 2020-02-26

Upp