Gå direkt till sidans innehåll

E-handel

Idag har vi ett 30-tal leverantörer anslutna till oss via e-handel. Under 2018 så skapades det cirka 20 000 ordrar i ekonomisystemet. Vi arbetar kontinuerligt för att ytterligare utveckla använd­ningen av e-handel i kommunen. Elektro­nisk handel innebär att hela inköpsflödet, från beställning till betalning, sker elek­troniskt. Beställ­ningar görs i ett inköps­system och alla meddelanden såsom order, order­bekräftelse, prislistor, fakturor med mera skickas elektroniskt.

Elektronisk handel är ett område som har utvecklats mycket under de senaste åren och det blir allt vanligare att handel mellan kommuner och leverantörer sker på detta sätt. En fullt utvecklad e-handel beräknas bland annat ge ökad avtalstrohet, effekt­ivare och säkrare inköps­process och faktura­hantering samt bättre möjligheter till uppföljning av gjorda inköp.

Kontakta Redovisningsenheten, telefon 08-580 285 00, vid frågor om e-handel.

Senast uppdaterad: 2019-03-19

Upp