Gå direkt till sidans innehåll

Lagen om valfri­hets­system (LOV)

Lagen (2008:962) om valfrihets­system (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda själva välja leverantör bland godkända leveran­törer i ett valfrihets­system.

Järfälla kommun har val­frihets­systemet inom hem­tjänst, ledsagar­service, avlösar­service, boendestöd sysselsättning, daglig verksamhet, korttidsvistelse och familje­rådgivning.
 
För att bli leverantör, måste vissa krav uppfyllas. Det är socialnämnden som beslutar om villkoren för att bli god­känd leverantör. Prissättning av de olika tjänsterna be­slutas av social­nämnden en gång per år.

I valfrihets­systemet är priset fastställt på förhand, och leverantörer konkurrerar med kvalitet. För myndigheter som har valfrihetssystem är det obligatoriskt att annonsera tjänsterna på Valfrihets­webben.

Järfälla kommun annonserar även LOV upphandlingar, se aktuella upphandlingar.

Har du frågor om upphandling?

Kontakta upphandlings­chef Kerstin Svensson.

LOV-utredare

Frågor om verksamheten besvaras av förvaltningens LOV-utredare:

 • Familjerådgivning: Johan Svedérus
 • Hemtjänst: Liliane Dielert
 • Boendestöd: Johan Svedérus
 • Daglig verksamhet och korttidsvistelse: Johan Svedérus
 • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning: Gunilla Röjdalen

Ansvarig för verksamheterna

 • LOV Familjerådgivning:
  Lotta Erlandsson, avdelnings­chef Individ- och familjeomsorg (IFO)
 • LOV Hemtjänst samt LOV boendestöd:
  Anneli Lagerberg, avdelnings­chef äldre- och funktions­hinder­området 
 • LOV Daglig verksamhet och korttidsvistelse:
  Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre- och funktionshinder­området
 • LOV Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning:
  Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre- och funktionshinder­området

Ansöknings­handlingar

Förfrågningsunderlag Hemtjänst, avlösar- och ledsagarservicePDF

Anbudsformulär Hemtjänst, avlösar- och ledsagarserviceWord

PersonuppgiftsbiträdesavtalWord

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 1Word

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 2Word

Personuppgiftsbiträdesavtal, bilaga 3Word

Förfrågningsunderlag BoendestödPDF

Informationsmeddelande angående felaktig länk gällande upphandling BoendestödPDF

Förfrågnings­underlag Familje­rådgivningPDF

LOV Daglig verksamhet och korttids­vistelsePDF

Syssel­sättning för personer med psykisk funktions­­nedsättningPDF

Senast uppdaterad: 2020-09-14

Upp