Gå direkt till sidans innehåll

Fakturor till Järfälla kommun

Här hittar du information om hur du som leverantör fakturerar Järfälla kommun.

Järfälla kommun

Organisationsnummer

212000-0043

VAN tjänst

InExchange

GLN

7381037000007

ActorId(PEPPOLID)

0007:2120000043

Format

PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0

Fakturareferens

Sjuställig, exempel (1112121)

Fält <RequisitionistDocumentReference> för Svefaktura Fält <BuyerReference> för PEPPOL

Bilaga

Pdf/-a

Lagkrav på e-faktura

Leverantörer till offentlig verksamhet ska fakturera med e-faktura. Mer information om vilka regler och lagar som styr finns att läsa här:

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

E-faktura till Järfälla kommun

Vi önskar i första hand ta emot e-faktura i formatet PEPPOL BIS Billing 3. Vi kan även ta emot e-fakturor i formatet Svefaktura 1.0. Stäm av med systemleverantören av ert affärs-/faktureringssystem vilket format som fungerar för er.

Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Standard PEPPOL BIS Billing 3.0

 • PEPPOL-ID: 0007:2120000043
 • Referensnummer ska anges under <cbc:BuyerReference> i XML-filen vilket motsvarar Beställarreferens.
   • Avtals-/diarienummer ska anges under
    <cac:ContractDocumentReference>
    <cbc:ID>DNR KST 2020/153</cbc:ID>
    </cac:ContractDocumentReference>

  Standard SVE-faktura 1.0

  • GLN/Parts-id: 7381037000007Momsregnr SE212000004301
  • Referensnummer ska anges under <RequisitionistDocumentReference> i XML-filen vilket motsvarar Beställarreferens.
  • Avtals-/diarienummer ska anges under

  <AdditionalDocumentReference>
  <cac:ID identificationSchemeID=”CT”
  identificationSchemeAgencyName=”SFTI”>DNR KST 2020/153</cac:ID>
  </AdditionalDocumentReference>

  Ni som inte e-fakturerar idag:

  Om ni inte har ett system eller annan lösning som möjliggör e-faktura kan ni istället använda vår fakturaportal som vi tillhandahåller via vår VAN-operatör InExchange. Den ger möjlighet till kostnadsfri webbregistrering för upp till 100 fakturor per år.

  Fakturaportalen

  Ni behöver skapa ett konto hos InExchange för att kunna använda fakturaportalen. Läs gärna mer om hur du går tillväga i deras användarguide.

  Detta ska stå på fakturan

  Referensnummer: Referensnummer ska alltid anges på fakturan i fältet för Er referens. Referensnumret är vanligtvis sju siffror som motsvarar beställande enhets ansvarsnummer. Vid beställning ska beställaren uppge referensnummer.

  Tänk på att ingen annan information ska anges i samma fält samt att det inte får vara några mellanslag, kommatecken eller liknande.

  Järfälla kommun har automatisk referenskontroll på e-fakturor i andra format än PEPPOL.

  • Avtals-/diarienummer: Om fakturan hör till ett avtal ska diarienummer eller avtalsnummer tydligt framgå på fakturan.
  • Övriga uppgifter: En faktura ska förutom ovan innehålla ett antal olika uppgifter såsom juridiskt namn, organisationsnummer, vad den avser mm. Mer information om vad en faktura ska innehålla finns på Skatteverket.
  • Fakturaadress: Järfälla kommun
   INX9025-001
   Box 75
   177 22 Järfälla

  Betalningsvillkor

  Kommunen tillämpar betalnings­villkoret 30 dagar efter ankomstdag. Leverantören ska beakta bankfria betalningsdagar vid beräkning av fakturans förfallodag. Ankomstdatum till kommunens system och fakturadatum ska vara samma. Fak­turering får endast ske i efter­skott. Betalningsvillkor ska framgå av avtal eller meddelas vid beställning. Fakturerings­avgift eller andra administrativa avgifter accepteras inte.

  Kontakta oss:

  Via e-post:

  8600@jarfalla.se

  För mer information om e-faktura:

  www.digg.se

  www.sfti.se

  www.skl.se

  Senast uppdaterad:

  Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

  Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

  Påtala bristande tillgänglighet
  Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

  Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.  Upp