Gå direkt till sidans innehåll

2020-06-23

Guldbetyg till Kopparvägens förskola i Kallhäll

Förskolan, som ligger i Kallhäll, har som första förskola i Sverige fått Sweden Green Building Councils (SGBC) guldcertifikat. Guld är det högsta betyget som kan erhållas i "Miljöbyggnad".

Kopparvägen har fått högt betyg i alla områden som bedömdes. Det inkluderar bland annat energianvändning, ljudmiljö, radon, ventilationsstandard, fuktsäkerhet och dagsljus. SGBC skriver på sin webbsida att ”en byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden”.

– Att Kopparvägens förskola är Sveriges första förskola att få den här utmärkelsen är oerhört glädjande. Framförallt är det ytterligare ett bevis på att Järfälla prioriterar och premierar hållbarhetsfrågor i kommunen, säger Aphram Melki (C), kommunalråd och ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

En hälsosam plats för barn och personal

Byggnaden är bra för både klimatet och de personer som vistas i den. Den smarta ventilationen känner av antalet personer i rum och sätter in extra luft på platser som behöver det. Intagen för friskluft sitter på förskolans tak för att slippa de marktunga föroreningar som kan finnas i tätorter. Byggnadens gröna tak hjälper också till med ytterligare rening. De stora fönsterna släpper in mycket dagsljus till barnen och personalen.

– En bra inomhusmiljö är viktig för både barn och personal på förskolorna. Att Kopparvägens förskola fått det högsta betyg som går att få är vi otroligt stolta över. Den här förskolan kommer visa vägen för hur framtidens förskolor kommer byggas säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn-och ungdomsnämnden i Järfälla.

Materialvalen har med stor framgång gjorts med fokus på en hälsosam och giftfrimiljö på förskolan. Dessutom har huset byggts med en trästomme vilket sänker byggnadens klimatpåverkan i byggnadsskedet.

Om SGBC:s miljöbyggnadscertifiering

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 1500 byggnader certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön. Källa: sgbc.se

Upp