Gå direkt till sidans innehåll

2020-06-25

Kallhäll får nya infartsparkeringar

Kallhäll får ett tillskott av efterlängtade infartsparkeringar i anslutning till Kallhälls station och kollektivtrafiken. Planen är cirka 120-150 parkeringar för bil och cirka 80 platser för cykel.

Bilplatserna skapas intill Slammertorpsvägen i nära anslutning till pendeltågsstationen och ska underlätta för resenären som vill fortsätta sin resa med kollektivtrafiken. För cyklar blir det väderskyddade platser med möjlighet till säker förvaring. Arbetet med de nya parkeringsplatserna beräknas starta i början av 2021.

– Det har länge funnits ett behov av flera infartsparkeringar i Kallhäll, och att nu kunna ta ett steg närmare ett ordentligt tillskott av parkeringsplatser nära Kallhälls centrum och pendeltågsstationen känns väldigt bra. Jag tror och hoppas att det kommer att underlätta vardagen för många Järfällabor, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hänsyn till natur

I arbetet med ny detaljplan för det aktuella området har kopplingen till intilliggande naturområden studerats särskilt. Några åtgärder pekas särskilt ut:

  • Placering av anslutande gångvägar till parkeringsytorna för att dessa inte ska påverka lindalléns rotsystem.
  • Utformning med hänsyn till naturreservatet genom att spara grönytor mellan parkeringsytorna och naturreservatet samt plantering av nya träd.

Ändring i detaljplanen

I budgeten för 2017 fick Tekniska nämnden i Järfälla i uppdrag att anlägga mer parkering för bil och cykel i anslutning till Kallhälls pendeltågstation. För att kunna skapa de nya parkeringsplatserna var en ändring i detaljplanen nödvändig, och den 1 juni beslutade kommunstyrelsen om den nya detaljplanen.

Kartbild över området kring Kallhälls station med aktuellt planområde markerat.

De nya parkeringarna skapas intill Slammertorpsvägen. Grönytor mot naturreservatet i bildens överkant sparas.

Upp