Gå direkt till sidans innehåll

2020-06-24

Nytt om ditt avfallsabonnemang

Bild på ett brunsvart matavfallskärl samt ett grönt restavfallskärl.

För en mer miljövänlig avfallshantering kommer vi, från 1 oktober, att hämta ditt mat- och restavfall varannan vecka.

Frågor och svar

Varför gör vi den här förändringen?

Sett till Järfällas avfallshantering under tidigare år kommer det här att innebära en mer effektiv hämtning av avfallet. Det innebär avsevärt färre turer för bilarna, vilket minskar utsläppen. Bilarna kan också ta ett område i taget, vilket minskar mängden buller och trängsel på din gata.

Det finns också ett ekonomiskt behov att göra den här verksamheten mer effektiv. Ett nytt entreprenörsavtal och att regeringen infört en skatt på förbränning av restavfall innebär ökade kostnader. Avfallshanteringen bekostas inte av skattepengar utan det är en verksamhet som finansierar sig själv.

Varför skickades det ut två brev och vad innehöll dem?

Alla Järfällas småhus som berörs av förändringen fick ett brev i början av juni. Detta brev innehöll information om hur Järfälla kommun går från behovshämtning till fasta hämtningsintervaller. Det innehöll också information om hur du som medborgare kan påverka hämtningen av ditt avfall med hjälp av våra e-tjänster. Det här brevet skickades dock ut för tidigt eftersom beslutet inte var slutgiltigt och e-tjänsterna kunde därmed inte öppna än. När beslutet sedan blev slutgiltigt skickade vi ut ett brev med, i princip, samma information. Det som skiljde breven åt var att vi hade noterat ett antal frågor som dykt upp och som vi försökte besvara i det andra brevet.

Varför hämtas inte matavfallet oftare än varannan vecka?

Från 1 oktober kommer matavfallet att tömmas varannan vecka. I dag ställer de allra flesta ut sitt matavfall varannan vecka i Järfälla. Vi gör därför den här förändringen från 1 oktober för att begränsa antalet turer för vår entreprenör och därmed hålla nere kostnaderna för kommunen och för Järfällas hushåll.

Du kan alltid, vid behov, beställa en extra hämtning.

Har priserna blivit något högre?

Järfälla går in i ett nytt entreprenörsavtal vilket har lett till en förändring av priserna. Kommunen har även fått extra kostnader i och med att regeringen har lagt på en skatt på förbränning av restavfall.

Behöver jag göra någonting?

Nej, bara om du vill. Gör du ingenting kommer vi från den 1 oktober att hämta ditt restavfall varannan vecka, precis som med ditt matavfall.

Vilken veckodag kommer mitt rest- och matavfall att hämtas?

Du kommer under september att få ett brev som meddelar detta.

Jag vill att mitt avfall ska hämtas mer sällan, hur gör jag?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Du kan som lägst ha fyra hämtningar per år. En länk till föreskrifterna hittar du längre ner på den här sidan.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifterPDF

Läs Järfällas nya avfallstaxa

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall.

Läs Järfälla kommuns avfallstaxa som gäller från 1 oktober 2020PDF

Läs Järfällas nya avfallsföreskrifter

Läs Järfälla kommuns avfallsföreskrifter som gäller från 1 oktober 2020PDF

Upp