Gå direkt till sidans innehåll

2020-06-24

Vill du förändra ditt avfallsabonnemang?

Bild på ett brunsvart matavfallskärl samt ett grönt restavfallskärl.

Vi genomför ett antal förändringar för en mer miljövänlig avfallshantering. På den här sidan kan du, med hjälp av våra e-tjänster, påverka din avfallshantering.

Räkna ut din kostnad

Vilken lösning passar dig bäst? Ett grönt restavfallskärl som rymmer 190 liter och som hämtas var fjärde vecka, eller ett vanligt 140-liters som hämtas varannan vecka? Jämför och räkna ut genom att klicka på länken nedan.

Räkna ut din kostnad och jämför de olika alternativen

Byt hämtningsintervall eller ändra storlek på ditt gröna kärl

Via vår e-tjänst kan du anmäla att du vill göra ändringar för ditt avfallsabonnemang. Här kan du ändra hur ofta ditt restavfall kommer att hämtas och anmäla att du vill ha en annan storlek på ditt gröna restavfallskärl.

Dela restavfall- och/eller matavfallskärl med granne

Anmäl via vår e-tjänst att du vill dela kärl med en eller två grannar

Anmäl att du vill ha ett extra grönt restavfallskärl

Om ditt restavfall hämtas varannan vecka har du möjlighet att anmäla att du vill ha ett extra restavfallskärl.

Använd vår e-tjänst för att anmäla att du vill ha ett extra restavfallskärl

Anmäl att du vill använda egen kompost

Anmäl via vår e-tjänst att du vill använda egen kompost

Frågor och svar

Varför går vi från behovstömning till fasta hämtningsintervall?

Sett till Järfällas avfallshantering under tidigare år kommer det här att innebära en mer effektiv hämtning av avfallet. Det innebär avsevärt färre turer för bilarna, vilket minskar utsläppen. Bilarna kan också ta ett område i taget, vilket minskar mängden buller och trängsel på din gata.

Det finns ett ekonomiskt behov att göra den här verksamheten mer effektiv. Regeringen har infört en skatt på förbränning av restavfall vilket innebär ökade kostnader. Avfallshanteringen bekostas inte av skattepengar utan det är en verksamhet som finansierar sig själv.

Varför hämtas inte matavfallet oftare än varannan vecka?

Från 1 oktober kommer matavfallet att tömmas varannan vecka. I dag ställer de allra flesta ut sitt matavfall varannan vecka i Järfälla. Vi gör därför den här förändringen från 1 oktober för att begränsa antalet turer för vår entreprenör och därmed hålla nere kostnaderna för kommunen och för Järfällas hushåll.

Du kan alltid, vid behov, beställa en extra hämtning.

Behöver jag göra någonting?

Nej, bara om du vill. Gör du ingenting kommer vi från den 1 oktober att hämta ditt restavfall varannan vecka, precis som med ditt matavfall.

Vilken veckodag kommer mitt rest- och matavfall att hämtas?

Du kommer under september att få ett brev som meddelar detta.

Varför skickades det ut två brev och vad innehöll dem?

Alla Järfällas småhus som berörs av förändringen fick ett brev i början av juni. Detta brev innehöll information om hur Järfälla kommun går från behovshämtning till fasta hämtningsintervaller. Det innehöll också information om hur du som medborgare kan påverka hämtningen av ditt avfall med hjälp av våra e-tjänster. Det här brevet skickades dock ut för tidigt eftersom beslutet inte var slutgiltigt och e-tjänsterna kunde därmed inte öppna än. När beslutet sedan blev slutgiltigt skickade vi ut ett brev med, i princip, samma information. Det som skiljde breven åt var att vi hade noterat ett antal frågor som dykt upp och som vi försökte besvara i det andra brevet.

Jag vill att mitt avfall ska hämtas mer sällan än var fjärde vecka. Hur gör jag?

Då behöver du ansöka om ett undantag från Järfällas avfallsföreskrifter. Du kan som lägst ha fyra hämtningar per år. En länk till föreskrifterna hittar du längre ner på den här sidan.

Ansök om undantag från Järfällas avfallsföreskrifterPDF

Läs Järfällas nya avfallstaxa

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall.

Läs Järfälla kommuns avfallstaxa som gäller från 1 juli 2020PDF

Läs Järfällas nya avfallsföreskrifter

Läs Järfälla kommuns avfallsföreskrifter som gäller från 1 oktober 2020PDF

Upp