Gå direkt till sidans innehåll

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten finns för dig som hjälper eller ger omsorg regelbundet till någon i din närhet. Det kan vara din partner, din förälder, ditt syskon, din vän eller granne. Du är viktig och har rätt till stöd och vägledning.

Anhörigkonsulent Hanna Aju i Järfälla

Hanna Aju är anhörigkonsulent i Järfälla.

Stödet riktar sig främst till dig som ger stöd till någon som är äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Våra arrangemang, grupper och enskilda samtal anpassas till den rådande pandemin. Vi ses till exempel på promenader eller har digitala möten.

Anhörigkonsulenten:

  • ger råd och vägleder utifrån dina behov.
  • erbjuder anhöriggrupper där du möter andra anhöriga. 
  • hjälper dig med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer.

Anhöriggrupp - träffa andra

I en anhöriggrupp får du träffa andra anhöriga i liknande situationer. Vi pratar om vart du kan vända dig när du har frågor som rör dig och din närstående och utbyter tips, råd och erfarenheter.


Kontakta anhörigkonsulenten

08-580 289 27

anhorigstod@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp