Gå direkt till sidans innehåll

Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten finns för dig som vårdar, stöttar eller hjälper någon i din närhet som är sjuk eller behöver stöd i vardagen.

Anhörigkonsulenten:

  • ger råd och vägledning utifrån dina behov.
  • erbjuder anhöriggrupper där du möter andra anhöriga. 
  • hjälper dig med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer.

Anhöriggrupp - träffa andra

I en anhöriggrupp får du träffa andra i liknande situation. Du får svar på vart du kan vända dig i frågor som rör dig och din närstående. Du har också möjlighet att utbyta tips, råd och erfarenheter med övriga gruppmedlemmar.

Kontakta anhörigkonsulenten

08-580 285 00

anhorigstod@jarfalla.se

Senast uppdaterad: 2019-08-16

Upp