Gå direkt till sidans innehåll

Fältarna i Järfälla

Fältarna i Järfälla finns ute på kvällar och helger för att möta barn och unga. Du känner igen oss på de vita jackorna.

Vi besöker fritidsgårdar, skolor och vistas på gator och torg. Vi samarbetar med socialtjänst, skola, polis, kyrka och föreningar.

Ring oss på vårt gemensamma fältnummer: 08-580 284 11

Uppsökande och före­byggande

Vi jobbar uppsökande och förebyggande med barn och ungdomar mellan 10 och 20 år. Det innebär att vi försöker att se till att alla barn och ungdomar får en så bra och trygg uppväxt som möjligt.

Tystnads­plikt och anmälnings­plikt

Vi har tystnadsplikt och får inte berätta vad ungdomar säger till oss, men om det är allvarliga saker som gör oss oroliga så har vi anmälnings­plikt. Det gör vi dock inte utan att informera ungdomarna först.

Fältarna gör Järfälla tryggare

Järfälla ska bli en tryggare kommun. Stort fokus ligger på våldsförebyggande arbete och tidiga insatser i skolan. Här har fältarbetarna en nyckelroll.

-Vi ser problemen tidigt och har mandat att sammankalla aktörer, som polis, elevhälsa, personal på skolor och fritidsgårdar, trygghetsvärdar, nattvandrare med flera, säger Johanna Lundblad, gruppledare för fältarna i Järfälla.

Fältarna är sju till antalet idag, men kommer under 2019 att bli åtta. De jobbar i tre områdesbaserade team: Viksjö-Kallhäll, Söderhöjden-Barkarby-Skälby och Järfälla-Jakobsberg. Målgruppen är alla 10-20-åringar i kommunen.

Situationen har inte blivit värre i Järfälla, enligt fältarna. Däremot har problemen har förändrats:

-Våldet har blivit grövre, men färre blir kriminella. Det är lättare att få tag i både droger och vapen idag. Samtidigt minskar missbruket, vilket är positivt. Färre ungdomar använder alkohol och droger, jämfört med tidigare, säger Johanna Lundblad.

En stor del av det våldsförebyggande arbetet sker i samarbete med skolorna. Det börjar redan på mellanstadiet då samtliga femteklassare utbildas i ”Duva”. Sedan fortsätter insatserna på högstadiet med bland annat ”Machofabriken”.

-Allt vårt arbete går ut på att förebygga att det uppstår problem i framtiden, säger fältaren Marcus Karlsson. Det gör vi genom att vända oss till alla unga i kommunen.

-Vi finns överallt där de är. Vi möter dem i deras miljöer; på fritidsgårdar, skolor, i centrum och ute på byn. Vi behandlar inte, men vi är närvarande i våra vita jackor och lotsar, motiverar och för dialog.

Kontakta oss

Johanna Lundblad

Telefon: 08-580 290 58
Mobil: 070-002 41 66
E-post: johanna.lundblad@jarfalla.se

Marcus Karlsson

Telefon: 08-580 284 74
Mobil: 070-002 36 06
E-post: marcus.karlsson@jarfalla.se

Sina Mofidi Rouhi

Telefon: 08-580 290 59
Mobil: 070-002 41 67
E-post: sina.mofidi.rouhi@jarfalla.se

Thomas Melki

Telefon: 08-580 227 22
Mobil: 070-002 40 33
E-post: thomas.melki@jarfalla.se

Fredrik Svensson

Telefon: 08-580 226 60
Mobil: 070-002 40 19
E-post: fredrik.svensson2@jarfalla.se

Minhaz Chowdhury

Telefon: 08-580 295 88
Mobil: 070-002 41 65
E-post: Minhaz.chowdhury@jarfalla.se

Paula Crespo

Telefon: 08-580 290 69
Mobil: 070-002 41 68
E-post: paula.crespo@jarfalla.se

Elin Holmgren

Telefon: 08-580 294 28
Mobil: 070-002 35 56
E-post: Elin.holmgren@jarfalla.se

Besöksadress

Tornérplatsen 26, Jakobsberg

Skicka e-post till Fältarna

Instagram: faltarnajarfalla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp