Gå direkt till sidans innehåll

Äldre­boende

Du kan ansöka om att flytta till äldre­boende när hem­tjänst inte längre räcker för att du ska vara trygg och säker hemma. Äldre­boende inne­bär att du bor i en lägenhet med eget hyres­kontrakt. Din hand­läggare hjälper dig.

Det råder besöksförbud på alla äldreboenden från 1 april efter ett beslut av regeringen.


Åtgärden görs för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Du kan besöka din närstående utomhus, ring boendet för att boka besök. Tänk på att Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller.

 Nu kan du ringa videosamtal via Facetime eller Jitsi meet. Kontakta äldreboendet för att boka in ett samtal med din närstående.


Klicka här för beskrivning för Facetime (iPhone, iPad)PDF

Klicka här för beskrivning för Jitsi meet (via dator)PDF


Klicka här för beskrivning för Jitsi meet (android)PDF

Äldreboenden i Järfälla

Så ansöker du om äldre­boende

Din handläggare hjälper dig att ansöka om plats på äldre­boende. Om du har frågor om äldre­boende kan du även kontakta service­center:

Telefon: 08-580 285 00, tonval 1 (äldreomsorg).

E-post: kontakt@jarfalla.se

Om du får en plats på ett äldre­boende har du rätt att få flytta dit inom tre månader. Du kan inte välja äldre­boende men vi tar hänsyn till dina önske­mål.

Avgifter för äldreboende

Information om boendet

Äldre­boendets personal ansvarar för att ge dig all praktisk infor­mation om ditt boende, till exempel vilka rutiner som finns. Det sker oftast när de visar dig lägen­heten.

Precis som i en vanlig hyres­lägenhet betalar du själv för hyra och för­bruknings­artiklar. Du kan ta med egna möbler som ryms i lägenheten. Det enda undan­taget är säng och madrass, som äldre­boendet ansvarar för att det finns till dig i lägen­heten.

Att göra innan du flyttar

Inför flytten är det bra att ta följande kontakter:
 
1. Pensions­myndigheten för ansökan om bostads­tillägg.
Telefon: 0771-776 776

Pensions­myndighetens webbplats

2. Skatteverket för ändring av folk­bok­förings­adress
Telefon: 0771-567 567

Skatteverkets webbplats

Du kan även ändra adress hos Svensk Adressändring, telefon 020‑97 98 99.

3. Ditt försäkrings­bolag. Alla som bor på äldreboende måste teckna en egen hem­försäkring.

4. Radiotjänst för att säga upp ditt nuvarande tv-innehav. Äldreboendet tecknar tv-licens för samtliga hyres­gäster. Telefon: 0771-91 00 04

Radiotjänsts webbplats

Ansök om tillfälligt nedsatt avgift

Om du i samband med flytten får tillfälligt dubbla hyror, kan du ansöka om tillfälligt ned­satt avgift. Avgiften sänks i högst tre månader.

Fyll i blanketten Ansökan om bistånd enligt Social­tjänst­lagenPDF

Skicka blanketten till

Äldreenheten/Järfälla kommun
177 80 Järfälla

Om Du har frågor om avgifter, ring avgifts­handläggare
Lena Larsson på telefon 08-580 280 99.

Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen

Bostads­anpassning

Om huset du bor i saknar hiss eller andra viktiga funktioner kan du ansöka om bostads­anpassnings­bidrag för att anpassa ditt hem, så att du kan bo kvar.

Läs mer om bostads­anpassning

Senior­boende?

Seniorboende är en typ av bostad som har äldre per­soner som målgrupp oftast ska man vara 55 år eller äldre. Kommunen har inga egna senior­boenden men det finns privata alternativ i Järfälla, både bostads­rätter och hyres­rätter.

Senast uppdaterad: 2020-06-04

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp