Gå direkt till sidans innehåll

Försörjnings­stöd

Alla kan någon gång i livet behöva hjälp att reda ut ekonom­iska problem. Det kan till exempel handla om att du har stora skulder eller vill söka försörjnings­stöd. 

Ofta kan det räcka med att du får rådgivning. Men i sista hand finns det också stöd som du måste ansöka om för att få del av. Du som bor och vistas i kommunen och av olika anledningar inte kan försörja dig och din familj kan ansöka om försörj­nings­stöd (tidigare kallat social­bidrag). Klicka på länkarna för att läsa mer.

Frågor och svar om försörjnings­stöd

Försörjnings­stöd är ett sista alternativ om du har tillfälliga eller var­aktiga ekonomiska problem, när alla andra medel har prövats. Biståndet ska garantera dig en skälig levnads­nivå. Stödet ska också utformas så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Hur söker jag för­sörjnings­stöd?

Om du vill söka försörjnings­stöd eller annat ekonomiskt bistånd ska du först kontakta kommunens servicecenter via telefon:

08-580 285 00, tonval 2 för socialtjänst.

En servicehandläggare på servicecenter tar emot din ansökan och skickar den vidare till en biståndshandläggare på socialtjänsten. Biståndshandläggaren kallar dig till ett möte och är den som fattar beslut i ditt ärende.

Vilket stöd kan jag få?

Socialtjänstlagen och den riks­norm för försörjnings­stöd som regeringen bestämt styr vilket stöd du kan bli beviljad. Försörjnings­stödet består av två delar:

  • Riksnormen ska täcka hushållets utgifter för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbruk­nings­varor, hälsa och hygien, dags­tidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riks­normen fast­ställs av regeringen en gång om året.
  • Ersättning för skäliga kostnader för boende (hyra), hushållsel, arbets­resor, hem­försäkring samt avgift till fack­förening och arbetslös­hets­kassa, barnomsorg, läkarvård, mediciner och bredbandskostnad.

 Därutöver kan du och din familj ha rätt till ekonomiskt bistånd till vissa andra ut­gifter, om det finns sär­skilda skäl.

Vad behöver jag göra för att få försörjnings­stöd?

För att få rätt till försörjnings­stöd är huvudregeln att du ska delta i aktiviteter för att snabbt komma ut på arbets­marknaden eller i studier. Alternativt att du har en pågående sjukskrivning.

I första hand ska du vara inskriven hos Arbets­förmed­lingen och aktivt söka jobb. Du kan också få stöd av Järfälla kommuns Arbetsmarknadsenhet.

Vad händer med min ansökan?

En social­sekreterare utreder dina behov och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Du får alltid ett skriftligt beslut. De flesta beslut går att över­klaga.

Läs om hur du över­klagar beslut

Bostad

Socialförvaltningen har ingen ”tak över huvudet-garanti” och har inga lägenheter för dig som plötsligt blivit bostadslös. Du har ett eget ansvar att lösa din boendesituation.

Hitta bostad

I Järfälla förmedlar det kommunala bolaget Järfällahus AB samt Bostads­förmedlingen i Stockholm AB lediga hyres­rätter - främst första­handskontrakt men även enstaka korttidskontrakt.

Som bostadssökande söker du själv aktivt bland de annons­erade bostäderna på Järfälla­hus och Bostads­förmed­lingens webbplatser. Vem som blir erbjuden bostaden baseras på kötid. Bostads­förmedlingen samarbetar med både privata och kommunala fastighetsägare.

Järfällahus

Bostads­för­medlingen i Stockholm

För­sörjnings­stöd till studerande

När du ansöker om för­sörj­nings­stöd görs en prövning för att se om du uppfyller kraven för att kunna få försörjnings­stöd:

  • Du ska vara aktivt arbets­sökande och inskriven på Arbets­förmedlingen från och med den första var­dagen efter terminens slut.
  • Du ska kunna visa att du sökt jobb i god tid innan sommar­uppehållet, alltså minst två månader innan du ansöker om försörj­nings­stöd.
  • Du får inte ha några andra ekonomiska till­gångar som du kan klara dig på under tiden du inte studerar och har studielån/studie­bidrag.

Om du går i gymnasiet

Dina föräldrar är skyldiga att försörja dig som går i gym­nasiet till och med att du fyller 21 år. Det betyder att det är dina föräldrar som ska hjälpa dig ekonomiskt. Du kan alltså inte ansöka om försörjnings­stöd

Åter­betalning av försörjnings­stöd

Om du har fått sommar­jobb men det dröjer innan du får din första lön, kan du, efter prövning, beviljas försörj­nings­stöd som förskott på din kommande inkomst. Samma sak gäller om det dröjer innan du får arbetslöshets­ersätt­ning (a-kassa) eller annan ersättning.

Om du beviljas försörjnings­stöd som förskott på inkomst eller ersättning skrivs en återbetalnings­förbindelse som du ska under­teckna innan pengar betalas ut. Inför varje utbetalning skrivs en ny återbetalnings­förbindelse.

Praktikplats och syssel­sättning

Om du trots aktivt arbets­sökande inte lyckats få arbete under sommar­uppehållet kan du i vissa fall bli hänvisad till en praktik­plats eller annan syssel­sättning.

Social­tjänsten i Kvarn­huset

Om du behöver lämna en blankett, ska träffa en social­sekreterare eller hand­läggare, välkommen till social­förvalt­ningen i Kvarnhuset.

Adress: Vibblabyvägen 3 i Jakobsberg.

Anmäl dig i receptionen. Den ligger en trappa upp i huset.

Öppettider

Måndag-onsdag kl 08.00-16.45
Torsdag kl 08.00-18.45 Fredag kl 08.00-15.00
Lunchstängt varje dag kl 11.30-12.30 (väntrum stängt)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp