Gå direkt till sidans innehåll

Fader­skap och föräl­dra­skap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste fader­skapet ‑ vem som är pappa till barnet ‑ fast­ställas. Det gör du hos familje­rätten.

Faderskapet/föräldraskapet måste fastställas eller bekräftas för att säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, försörjning och arv. Du kan bekräfta faderskapet när barnet är fött genom länken ovan.

Läs mer om faderskap och föräldra­skap

Föräldrar som bor tillsammans

Familjerätten för Järfälla och Upplands-Bro får information från Skatte­verket när barnet är fött. Vi skickar då ett brev till mamman om att boka tid för besök hos oss för att meddela vem som är pappa till barnet.

Vid besöket ska ni för­äldrar ta med giltig legi­tim­ation. När ni har skrivit på de handlingar som krävs, skickas uppgifterna till Skatte­verket som regist­rerar pappan till barnet.

I samband med faderskaps­bekräftelsen kan ni som föräldrar göra anmälan om gemensam vårdnad.

När två kvinnor får barn tillsammans görs i stället en be­kräftelse av föräldra­skap.

Kontakta servicecenter om du har frågor.

Föräldrar som inte bor till­sammans

Om föräldrarna inte bor till­sammans gör familje­rätten en utredning för att fast­ställa vem som är pappa till barnet. Pappan till barnet skriver därefter på en faderskaps­bekräftelse hos familje­rätten. Uppgifterna skickas sedan till Skatte­verket som registrerar fadern.

Faderskaps­utredning

Om det är oklart vem som är pappa till barnet gör familje­rätten en så kallad fader­skaps­utredning, ibland med en DNA-undersökning. I en­staka fall avgörs fader­skapet i domstol.

Ska du lämna uppgifter till familjerätten?

För att kunna bekräfta faderskapet/föräldraskapet behöver familjerätten få in uppgifter om er föräldrar. Dessa uppgifter kan du lämna via en e-tjänst.

Anmäl faderskap/föräldraskap för nyfött barn (e-tjänst)

Senast uppdaterad: 2019-12-18

Upp