Gå direkt till sidans innehåll

Ansöka om stöd

Du som har en funk­tions­nedsättning eller är 65 år eller äldre och behöver hjälp för att klara din vardag kan få stöd och service till dig och dina anhöriga.

Så ansöker du om stöd

Om du vill ansöka om stöd eller har frågor är du väl­kommen att vända dig till kommunens service­center. När du väljer tonval 1 kopplas du till utbildade servicehandläggare inom området. Tillsammans diskuterar vi igenom vilka insatser som finns och hur du ansöker.

Du kan också få hjälp att fylla i blanketter och ansökan via dator i besökslokalen på Riddarplatsen 5, entréplan.

När vi har tagit emot din ansökan kommer en hand­läggare från kommunens äldreenhet att kontakta dig.

Blanketter

Ansökan om enklare serviceinsatser

Förenklad ansökan använder du när du bara vill ansöka om enklare serviceinsatser, exempelvis städning, tvätt, inköp eller trygghetslarm. Det som ingår är städning, fönsterputs, trygghetslarm, inköp, ärenden, tvätt och renbäddning. Mer omfattande serviceinsatser som matlagning och personlig omvårdnad såsom dusch ingår inte.

Blankett för förenklad ansökan om vissa insatser enligt SocialtjänstlagenPDF

Ansökan om mer omfattande serviceinsatser och boende

Om du har behov av hjälp i hemmet som är mer omfattande, till exempel matlagning, promenader och personlig hygien använder du nedanstående blanketter.

Dessa blanketter används även för insatser som boendestöd, dagverksamhet eller kontaktperson.

Om du vill ansöka om boende, till exempel korttidsboende eller äldreboende, använder du också dessa blanketter.

Du skriver själv i ansökan vad du behöver hjälp med.

Blankett för ansökan om bistånd enligt social­tjänst­lagen för personer under 65 årPDF

Blankett för ansökan om bistånd enligt social­tjänst­lagen för personer över 65 årPDF

Om du har stora omvårdnadsbehov och vill flytta till Järfälla men behöver stöd från Järfälla kommun för att kunna flytta ansöker du om detta på följande blankett.

Bistånd enligt Socialtjänstlagen för personer bosatta utanför JärfällaPDF

Ansökan om insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Exempel på insatser du kan söka är ledsagarservice, korttidstillsyn, daglig verksamhet, personlig assistans eller boende. I blanketten finns kryssrutor för de olika insatserna som finns enligt LSS.

Blankett för ansökan om insatser enligt LSS till vissa funktions­hindradePDF

Ditt behov avgör vilken hjälp du får

Det är alltid ditt behov som avgör vilken hjälp du kan få. När hand­läggaren har fått din ansökan utreder han eller hon ditt behov och fattar beslut om du ska få hjälp. Du har rätt att ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslut som gäller dig.

Dina rättigheter bestäms bland annat av social­tjänst­lagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Målet är att stärka dina möjligheter att leva ett själv­ständigt liv på en skälig levnads­nivå.

Läs mer om de lagar som styr

När får jag ett beslut?

Din ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt från det att den har kommit in tills att du får ett beslut. Hand­läggnings­tiden beror på vilken insats du ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Bifall

Bifall betyder att du bedöms ha rätt till insatser. Hand­läggaren skriver i sitt beslut vilken insats du har rätt till och omfattningen - hur mycket hjälp du kan få. Du får ett skriftligt meddelande om beslutet.

Avslag

Om du inte bedöms ha rätt till den hjälp du har ansökt om får du ett skriftligt beslut om det, ett avslag.

Du kan också få avslag på en del av din ansökan, det vill säga att du inte kan få all den hjälp du ansökt om. Du har rätt att ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslut som gäller dig.

Vad kostar det?

Hjälp enligt socialtjänstlagen är avgiftsbelagd enligt fast­ställd taxa. Det finns möjlig­heter att ansöka om nedsatt avgift.

Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer om avgifter för insatser vid funktionsnedsättning

Inkomstuppgifter

Avgiften du betalar baseras på aktuella uppgifter om din inkomst, din hyra, bostadstillägg med mera. För att lämna in inkomstuppgifter använder du dessa blanketter. Bilagan fyller du i om du äger din bostad, till exempel en bostadsrätt eller villa.

Blankett för inkomst- och bostads­uppgift för omvårdnads­avgiftPDF

Bilaga till blankett för inkomst- och bostads­uppgift för omvårdnads­avgiftPDF

Kontakta servicecenter

Adress: Riddarplatsen 5, Jakobsberg
Telefon: 08-580 285 00, tonval 1

Hur lång tid tar det?

Din ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vad du har ansökt om, men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader.

Du väljer själv utförare

Om du bedöms ha rätt till insatser skickar din hand­läggaren en beställning till den utförare som ska ge dig stöd och hjälp.

I Järfälla bestämmer du själv vilken utförare som ska ge dig den hjälp som du har blivit beviljad. Du väljer bland god­kända företag, privata eller i kommunens egen regi. Hand­läggaren ger dig information om vilka alternativ som finns men ska inte välja åt dig.

Du kan välja utförare för insatserna:

Hemtjänst

Daglig verksamhet

Ledsagarservice

Korttidsvistelser

Avlösarservice

Boendestöd

Sysselsättning

Omprövning av beslut

Om ditt behov av stöd för­ändras kan handläggaren om­pröva beslutet. Det kan inne­bära att du får en annan typ av hjälp eller att du får mer eller mindre hjälp än tidigare. Även om ingenting har förändrats omprövas be­slutet vanligtvis en gång per år.

Senast uppdaterad: 2020-06-01

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp