Gå direkt till sidans innehåll

Demens ­– stöd och vägledning

Har du frågor om demens? Järfällas demensvårds­utvecklare erbjuder stöd som underlättar i vardagen.

Stödet finns för dig som:

 • har en demenssjukdom.
 • misstänker att du har en demenssjukdom.
 • är anhörig eller orolig. 
 • möter personer med demens i ditt arbete.

Ring och ställ frågor eller boka ett personligt möte, till exempel hemma hos dig.

Du kan också få hjälp med:

 • Handledning av vård- och omsorgspersonal om bemötande och förhållningssätt.
 • Stöd vid verksamhetsutveckling.
 • Samverkan mellan aktörer i vårdkedjan.

Kontakt

Maud Brantlind är leg. arbetsterapeut och demensvårdsutvecklare. Ring, mejla eller boka ett personligt möte.

Telefon: 08-580 290 20

E-post: maud.brantlind@jarfalla.se

Du kan även ringa kommunens servicecenter 08-580 285 00 tonval 1.

Är du orolig för demens?

Det finns många orsaker till att minnet sviktar. Därför är det viktigt att utreda orsaken. Det finns fem frågor du kan ställa dig om du är orolig över ditt minne eller känner att du har svårare att få ihop din vardag.

 • Minns du sämre än tidigare? Glömmer du bort tider, möten och överenskommelser eller kommer på fel tid?
 • Har du fått svårare att uttrycka dig, hitta ord, läsa och/eller skriva?
 • Har du svårare att orientera dig, hitta i din närmiljö eller i nya miljöer?
 • Har du fått svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, göra en inköpslista, handla, laga mat eller göra andra invanda aktiviteter?
 • Har din personlighet eller sinnesstämning förändrats? Är du exempelvis mer impulsiv, lättretlig, irriterad eller isolerar du dig?

kan det vara ett tecken på kognitiv svikt eller början på en demenssjukdom. Kontakta din vårdcentral för utredning och behandling.

Samtalsgrupp

 • Samtalsgruppen vänder sig till dig som är i en tidig fas av sjukdomen.
 • Vi träffas 3-5 deltagare vid 4 tillfällen, centralt i Jakobsbergs centrum.
 • Vi tar upp det som ni vill prata om, tittar på strategier i vardagen, pratar om vardagliga problem och tittar på levnadsberättelsen.

Vid intresse kontakta Maud Brantlind, leg. arbetsterapeut och demensvårdsutvecklare.

Levnadsberättelse

Här kan du ladda ner Järfälla kommuns levnadsberättelse. Skriv ut den och fyll i för hand eller fyll i direkt på datorn.

Levnadsberättelse - för dig som vill skriva ut denPDF

Levnadsberättelse - för dig som vill fylla i den på datornPDF

Mer om demens

Demens­förbundets webbplats

Järfälla demens­förening

Svenskt demens­centrum

Alzheimer­föreningen

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

För dig som vill veta mer om demenssjukdomar och bemötande, finns Nationellt kompetenscentrum anhöriga. På deras hemsida finns bland annat en navigeringskurs om demens för anhöriga.

Titta gärna på webbföreläsningarna som tar upp olika teman kring sjukdomar, bemötande och stöd samt anhörigberättelser.

Ja jag vill besöka NKA:s hemsida

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp