Gå direkt till sidans innehåll

Personlig assistans

Du som har stora funktions­ned­sätt­ningar, är under 65 år och behöver hjälp med dina grund­läggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans.

Personlig assistans kan du få om du har stort behov av hjälp för att klara dina grund­läggande behov, som till exempel sköta din hygien, klä på och av, äta och kommu­nicera med andra.

Kommunen kan erbjuda assistans upp till 20 timmar per vecka.

Är du ute på aktivitet till­sammans med personlig assistent står du endast för dina egna omkostnader.

Om de grundläggande be­hoven överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkrings­kassan som bedömer behovet av personlig assistans.

Försäkringskassan

Så här ansöker du om person­lig assistans

Personlig assistans beviljas enligt Lagen om stöd för vissa funktions­hindrade (LSS)

Upp