Gå direkt till sidans innehåll

Personligt ombud för personer med psykisk funktions­nedsättning

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktions­ned­sätt­ning, som behöver hjälp i kontakten med samhällets olika instanser.

Vad kan man få hjälp med?

Ombudets uppgift är att företräda, ge råd och stöd samt hjälpa till i kontakten med vårdgivare, fordrings­ägare, hyresvärdar, försäk­rings­kassan, kronofogden, skatte­myndigheten med flera instanser.

Ett personlig ombud kan till exempel vara till hjälp:

  • när ekonomin trasslar
  • när du vill upprätta en fungerande avbetal­nings­plan
  • i kontakt med myndig­heter och vårdgivare
  • när du behöver hjälp att reda ut missförstånd
  • genom att verka för sam­ordnade insatser från myndigheter och vård­givare

Personliga ombudet är inte en myndighets­person som kan besluta för din räkning och kan inte heller ge någon vårdande insats.

Så här får du kontakt:

Besöksadress:

Riddarplatsen 5, 1 tr, Jakobsberg

Postadress:

Järfälla kommun
Vård och Omsorg
177 80 Järfälla

Telefon:

08-580 285 00 eller 580 290 45 (Nås lättast vardagar kl 08.30 – 09.30.)

Skicka e-post till personligt ombud

Om du inte vill kontakta om­budet direkt men vill ha mer information, vänd dig till:

  • Servicecenter, telefon: 08-580 285 00
  • Klientorganisationerna RSMH och IFS
  • Landstingets psyki­atriska verksamhet
  • Aspens dagverksamhet

Senast uppdaterad: 2018-08-13

Upp